สรุปงาน World Perfumery Congress 2018

อนาคตของธุรกิจน้ำหอม   20   “สอดส่องนวัตกรรมใหม่ของกลิ่นหอมผ่านการประชุม World Perfumery Congress 2018” 11 July 2018     HIGHLIGHTS:       – Perfumery congress จัดทุกๆ 2 ปี เป็นงานสำหรับคนทำงานด้านกลิ่นและรสชาติโดยเฉพาะ        – มีการ Train Perfumer โดย Master Perfumer Workshops จาก Perfumer อาวุโสซึ่งจัดขึ้นปีนี้ปีแรก        – จุดประสงค์หลักคือการแลกเปลี่ยนความรู้และหารือการนำเสนอเทรนด์ใหม่ๆ ของน้ำหอมในอนาคต และการนำเสนอวัตถุดิบ ผลงานรวมถึงงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับน้ำหอมของ House และ Lab ต่างๆ  __________________________________________________________________________________________        …