ฟีโรโมนปริศนาแห่งความรัก

เรียนรู้เรื่องเสน่ห์ผ่านกลิ่น   22   “เมื่อเราถูกถามว่ารักเค้าเพราะอะไร?” 11 November 2018   HIGHLIGHTS:      – สัญชาตญาณพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตคือการ เอาตัวรอด และ ขยายเผ่าพันธุ์      – ฟีโรโมนกับฮอร์โมนไม่ใช่สิ่งเดียวกัน      – ฟีโรโมนไม่มีกลิ่น      – ฟีโรโมนที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำกลิ่นไม่ใช่ฟีโรโมนที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกคู่      – อวัยวะรับฟีโรโมนของมนุษย์คือ Vomeronasal organ อยู่ในโพรงจมูก      – Vomeronasal organ ของมนุษย์นั้นเสื่อมถอยจนไม่ทราบแน่ชัดว่าทำงานได้หรือไม่      – Sillage Scent คือกลิ่นสุดท้ายจากน้ำหอมที่คงอยู่บนผิวแล้วทำปฏิกิริยากับผิวของคนๆ นั้นกลายเป็นกลิ่นเฉพาะ      – ความสุขนั้นเหมือนยาเสพติด ___________________________________________________________________________________________  …