Artisan Travel – ตลาดดูไบน่าสนใจแค่ไหน?

จากปากคนไปดูไบ   23   “เรื่องของกลิ่นนั้นเป็นความสนใจของคนมีรสนิยม” 28 January 2019   HIGHLIGHTS:        – คนดูไบเป็นคนรวยและรวยมาก คนจนมักเป็นแรงงานต่างด้าว      – คนดูไบมีความเป็นชาตินิยมสูงระดับหนึ่ง      – การค้าขายในดูไบมีตลาดชัดเจนแค่ 2 ระดับคือ หรูสุดกับล่างสุด      – กลิ่นที่ชาวดูไบชอบคือกลิ่นติดหวานหรูๆ และไม้กฤษณา      – การเผาเครื่องหอมเป็นสิ่งที่นิยมมากๆ ในดูไบ      – การนำสินค้าเข้าไปขายในดูไบอาจไม่จำเป็นเพราะคนดูไบบินไปซื้อของนอกประเทศเป็นปรกติอยู่แล้ว      – ถ้าอยากขยายตลาดไปปักหลักอยู่ดูไบขอให้แน่ใจว่าคุณหรูจริงๆ   ___________________________________________________________________________________________                …