Perfumer Art

 

      คือการศึกษาการทำกลิ่นเชิงศิลปะที่เข้าใจง่าย โดยพื้นฐานการปรุงกลิ่นทั่วไปแล้วจะมีความยากและซับซ้อน ซึ่งก็ถือเป็นขั้นต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจจริงๆ แต่โดยพื้นฐานแล้วหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ทดลองเรียนรู้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก เนื่องจากการเรียนทำกลิ่นในความเป็นจริงแล้วมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง การทำงานเองก็แข่งขันกันสูงจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะตัดสินใจ

            นักปรุงน้ำหอมเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมน้ำหอม จำนวนนักปรุงน้ำหอมทั้งหมดในโลกหากจะนับรวมแล้วยังมีไม่ถึงหนึ่งพันคน หากจะคัดแยกนักปรุงน้ำหอมที่มีฝีมือจริงๆ ออกมาจากทั้งหมดก็จะเหลือราวๆ สี่ร้อยคนโดยประมาณ สถาบันที่ผลิตนักปรุงน้ำหอมชั้นนำของโลกมีอยู่ด้วยกันสามสถาบันคือ โรงเรียนสอนการปรุงกลิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของปริษัทปรุงกลิ่นและรสชื่อ Givaudan แห่งที่สองนั้นจัด ตั้งโดยองค์กรนานาชาติว่าด้วยรสชาติและกลิ่นหรือ International Flavors and Fragrances (IFF) โดยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาจะ พิจารณาคัดเลือกเฉพาะจากลูกจ้างภายในองค์กรหรือของบริษัทเท่านั้น สถาบันที่สามคือ ISIPCA ซึ่งเป็นสถาบันตั้งใหม่แต่ผลิตบุคลากรระดับคุณภาพ โดยปัจจุบันสุคนธกรที่มีชื่อเสียงล้วนจบจากสถาบันนี้กันแทบทั้งสิ้น ส่วนสถาบันเล็กๆ อื่นๆ ก็มักจะมีการคัดนักเรียนที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็สอนกันเพียงแต่คนในวงศ์ตระกูล ด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากอย่างมากที่คนภายนอกจะเข้าสู่วงจรของอาชีพนี้ สภาพการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยนั้นนับได้ว่าศาสตร์แห่งกลิ่นเป็นของใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังนั้นการแบ่งปันความรู้ให้คนทั่วไปเพื่อสร้างกลุ่มก้อนของผู้ที่สนใจจึงเป็นสิ่งจำเป็น หากมีความชำนาญมากพอก็สามารถสร้างเป็นอาชีพและยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยในทางอ้อมเป็นทางเลือกในการปลูกพืชพรรณดอกไม้ สมุนไพร นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในองค์รวม

 

Perfumery Classes 

 

เป็นเวลากว่า 11 ปีแล้วที่เนื้อหาการสอนสุคนธศาสตร์ของ Artisan Valley ถูกรวบรวมจากหลายๆ แหล่งและเผยแพร่ออกไปแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เกิดทั้งแบรนด์น้ำหอมน้อยใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะไม่ใช่ผลจากทางเราทั้งหมดแต่ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราอยากให้เป็นเช่นนั้น เมื่อเข้าสู่ปี 2021 ทั้งโลกก็ประสบปัญหาใหญ่…..การระบาดของไวรัสโควิด 19 นี่ถือเป็นแรงกระแทกสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนน้ำหอมต้องหยุดชะงัก การเรียนรู้ที่อาศัยการสัมผัสสูงนับว่าเป็นประตูด่านแรกที่ไม่สามารถผ่านไปได้ง่ายๆ การประเมิณการเรียนการสอนทุกครั้งจึงต้องทำอย่างระมัดระวังและปลอดภัยที่สุด ดังจะพบว่าเราเปิดสอนด้วยความถี่ที่น้อยลงเลือกสอนเฉพาะช่วงที่มีความแน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ผู้คนจำนวนมากยังมีความต้องการเรียนรู้รวมถึงคนเก่าๆ ที่ต้องการต่อยอดเนื้อหาวิชา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จึงส่งผลให้เราต้องหารูปแบบการสอนที่สอดคล้องเมื่อปรึกษากันแล้วกับทีมงานจึงตกลงกันว่าจะมีรูปแบบการสอน Online Class เกิดขึ้นสลับกับการสอนแบบ Workshops ซึ่งจะจัดนานๆ ครั้งตามความเหมาะสม

การสอนทำน้ำหอมนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติจึงจะสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การสอนที่ผ่านมาต้องหยุดชะงักและเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก แต่ก็ยังยังมีผู้สนใจอีกมากที่อยากกลับมาเรียนในลักษณะ Full class ซึ่งตลอดมาทางทีมงานมองว่ามีความเสี่ยงสูงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จากการประเมิณพบว่าสถานการณ์ผ่อนคลายลงกว่าเดิมมากแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็มีภูมิคุ้มกันครอบคลุมทางเราจึงตัดสินใจกลับมาสอนแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งในปี พ.ศ. 2565
 
ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อลดความเสี่ยงทาง Artisan Valley ก็มีการปรับปรุงเนื้อหาและแยกชุดอุปกรณ์รวมถึงจำกัดคนมากขึ้นในการสอน ด้วยเหตุนี้สำหรับคอร์ส Off line เราจึงมีความจำเป็นขอแจ้งผู้เรียนในการปรับราคาค่าสอนขึ้นให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ สำหรับคอร์ส Online นั้นทางเราจะยังคงในราคาเท่าเดิมเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางหรือจัดสรรเวลาไม่ได้ตรงกับตารางตามประกาศ

 

กิจกรรมต่างๆ จะลงตารางทุกเดือนสลับวนไปทั้งปี ซึ่งเราจะแจ้งผ่านเพจและเว็ปไซท์เป็นระยะๆ เพื่อความสะดวกทางด้านการจัดเวลาและงบประมาณของผู้เรียน แต่ถึงอย่างไรก็สามารถทบทวนสอบถามได้ตลอดโดยไม่ต้องรอให้ถึงช่วงการเรียนการสอน

 

Basic Fragrance Creation

เริ่มการเปิดประสาทสัมผัสทางกลิ่นสู่โลกของผู้สรรค์สร้างกลิ่นด้วยการฝึกอบรมทำน้ำหอมที่พัฒนาความรู้พื้นฐานของผู้เข้าร่วม เรียนรู้ทฤษฏีเบื้องต้นและการขึ้นสูตรแบบไม่ซับซ้อนรวมถึงเทคนิคจำเป็นที่ควรรู้ทั้งหมด ดมกลิ่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยทางจมูกรวมถึงการปรับทัศนคติให้ถูกต้องในการทำงาน

 

 

 

 

Intermediate Perfumery

เนื้อหาในระดับสูงขึ้นซึ่งมีการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงเคมีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เทคนิคเฉพาะที่ควรทำเพื่อสร้างมิติที่หลากหลายในกลิ่นหอม กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการวางแผนการทำงานได้อย่างแม่นยำ เรียนรู้วัตถุดิบที่หลากหลายและทดลองใช้ตามลักษณะ เรียนการแบ่งแยกประเภทการเลือกใช้อย่างถูกต้อง การบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการรวมถึงสิ่งที่ควรทำต่างๆ หากอยากทำธุรกิจเชิงกลิ่น

 

 

 

Flower Scent Anatomy

ดอกไม้เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดในการเริ่มเรียนรู้วิชาสุคนธศาสตร์และไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนดอกไม้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเชิงกลิ่น ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากว่าจะเกิดกลิ่นดอกไม้ชนิดหนึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างและเรายังสามารถสร้างกลิ่นหอมเฉกเช่นดอกไม้นั้นๆ ได้เองอีกด้วย วิชานี้มีประโยชน์อย่างเป็นวงกว้างเนื่องจากดอกไม้บางประเภทหาซื้อไม่ได้ในต่างภูมิภาคทำให้ธุรกิจเกิดการติดขัด 

 

 

Aromachology

งานวิจัยที่ Artisan Valley ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อยอดจากศาสตร์ Aromatherapy ว่าด้วยเรื่องการใช้กลิ่นบำบัดอารมณ์ เรียนรู้กลไกการทำงานของพืชสมุนไพรธรรมชาติ ปรับปรุงให้เป็นสูตรที่ใช้ได้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์ ถือเป็นทฤษฎีใหม่ที่ได้รับความสนใจในต่างชาติเป็นอย่างมาก

 

Perfume Making Theory – Onlines 

 

สำหรับการสอนออนไลน์จะเป็นการรวมทฤษฎีพื้นฐานและเนื้อหาเคมีบางส่วนที่สำคัญ การสอนจะสอนผ่านระบบ Zoom ซึ่งผู้สมัครจะได้รับรหัสเข้าห้องเรียนล่วงหน้าก่อน 2-3 วัน ผ่าน Emails ที่แจ้งลงทะเบียน ทาง Artisan Valley จะส่งอุปกรณ์และวัตถุดิบทั้งหมดให้ผู้เรียนออนไลน์ ในการสอนภาคปฏิบัติจะเป็นการทำการบ้านและกำหนดโปรเจคไปตามแต่ละบุคคล

 JOIN NOW

_______________________________________________________________________________________

 

HERE’S WHAT WE WILL COVER IN THE EVENT

 

 

Basic Fragrance Creation

 • เรียนรู้พื้นฐานการดมกลิ่นอย่างถูกต้องและเทคนิคการผสมน้ำหอมต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติและสังเคราะห์ 
 • เรียนรู้ภาษาของน้ำหอมและรู้วิธีจำแนกและจดจำกลุ่มน้ำหอมหลักๆ
 • ฝึกฝนศิลปะอันละเอียดอ่อนของการผสมผสาน ลักษณะทั่วไป ประวัติความเป็นมาของน้ำหอม 
 • ความปลอดภัยของสารหอม
 • การจำแนกวัตถุดิบน้ำหอม
 • ทฤษฏี Fragrance Wheel
 • การประเมิณกลิ่นด้วย Smelling Strips
 • การเข้าร่วมโครงสร้างน้ำหอม

INTERMEDIATE PERFUMERY 

 • ทฤษฏีการออกแบบกลิ่นน้ำหอม
 • ชนิดของวัตถุดิบ
 • การจัดหมวดหมู่เชิงเคมีและการระบุหน้าที่ของสาร
 • โครงสร้างของกลิ่น
 • การทำสไตล์ของกลิ่น
 • เทคนิคการใช้กระดาษ Smelling Strips ผนวกการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์
 • เทคนิคเสริมและการทำมาตรฐาน

FLOWER SCENT ANATOMY

 • ทฤษฏีการสร้างโน๊ตกลิ่นจากสารตั้งต้น
 • เรียนรู้โครงสร้างน้ำหอมจากกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติ
 • การประยุกต์ใช้
 • ทฤษฎีเบื้องต้นของ ฌอง คาลล์
 • เทคนิคเสริมต่างๆ

AROMACHOLOGY

 • ทฤษฏี Aromachology
 • เรียนรู้การเกิดภาวะอารมณ์กับการได้กลิ่น
 • จัดแยกหมวดหมู่สารออกฤทธิ์
 • ข้อควรระวังและคำแนะนำ
 • การประยุกต์ใช้
 • โครงสร้างของกลิ่นกับอารมณ์ 3 ชนิด นอนไม่หลับ, เซื่องซึม, วิตกกังวล

PERFUME-MAKING THEORY [Online]

 • ทฤษฏีการออกแบบกลิ่นของน้ำหอม
 • ประเภทของวัตถุดิบ
 • การขึ้นสูตร
 • การแปลงโน๊ตกลิ่น
 • การจัดหมวดหมู่เชิงเคมีและการระบุหน้าที่ของสาร
 • โครงสร้างของกลิ่น
 • เทคนิคเสริมและการทำมาตรฐาน
 • ลำดับขั้นตอนการทำงาน
 • Q&A

 

Basic Fragrance Creation รอบที่ 01 
ราคา 3,900 บาท(จำนวน 15 ที่นั่ง)
Time                    : 09.00 – 17.00 pm.
Date                     : วัน เสาร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
สถานที่                 : ร้าน Simplescentsdiy (www.simplescentsdiy.com)

 

Basic Fragrance Creation รอบที่ 02
ราคา 3,900 บาท(จำนวน 15 ที่นั่ง)

Time                    : 09.00 – 17.00 pm.
Date                     : วัน เสาร์ ที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สถานที่                 : ร้าน Simplescentsdiy (www.simplescentsdiy.com)

 

Intermediate Perfumery
ราคา 4,900 บาท(จำนวน 15 ที่นั่ง)
Time                     : 09.00 – 17.00 pm.
Date                     : วัน อาทิตย์ ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สถานที่                 : ร้าน Simplescentsdiy (
www.simplescentsdiy.com)

 

Flower Scent Anatomy
ราคา 4,900 บาท(จำนวน 15 ที่นั่ง)

Time                     : 09.00 – 17.00 pm.
Date                     : วัน อาทิตย์ ที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สถานที่                 : ร้าน Simplescentsdiy (
www.simplescentsdiy.com)

 

 

Aromachology
ราคา 5,500 บาท(จำนวน 10 ที่นั่ง)

Time                     : 09.00 – 17.00 pm.
Date                     : วัน อาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สถานที่                 : ร้าน Simplescentsdiy (
www.simplescentsdiy.com)

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน

 

1. กรอกข้อมูลในใบสมัคร โดยกดที่ link นี้ >>> APPLY
สมัครผ่าน Inbox page, Line@ : @494wtivt หรือโทร 061-5952666

 

2. ชำระเงินที่ 
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 051-8-49510-0
บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อ บจก. เฌอนารา

 

แล้วแจ้งหลักฐานเข้ามาใน inbox page, Line@ หรือ artisanvalleyofficial@gmail.com
ปล. หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิตกรุณาติดต่อทีมงานโดยตรง บริการชำระผ่านบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมประมาณ 2.75%

 

3. รอรับ การยืนยันจากทาง email ภายใน 3 วัน
*ถ้าไม่ได้รับการยืนยันแสดงว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์กรุณาแจ้งเข้ามานะครับ

 

***ปล. หากต้องการขอใบประกาศนียบัตรรับรองมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 300 บาท

 


_______________________________________________________________________________________


MAP

Address: 3/8 Bangwaek Rd. Bangphai, Bangkhae,
Bangkok 10160 Thailand

Tel : 096-9246970  / 02-000 0861