Perfumer Art

 

      คือการศึกษาการทำกลิ่นเชิงศิลปะที่เข้าใจง่าย โดยพื้นฐานการปรุงกลิ่นทั่วไปแล้วจะมีความยากและซับซ้อน ซึ่งก็ถือเป็นขั้นต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจจริงๆ แต่โดยพื้นฐานแล้วหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ทดลองเรียนรู้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก เนื่องจากการเรียนทำกลิ่นในความเป็นจริงแล้วมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง การทำงานเองก็แข่งขันกันสูงจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะตัดสินใจ

            นักปรุงน้ำหอมเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมน้ำหอม จำนวนนักปรุงน้ำหอมทั้งหมดในโลกหากจะนับรวมแล้วยังมีไม่ถึงหนึ่งพันคน หากจะคัดแยกนักปรุงน้ำหอมที่มีฝีมือจริงๆ ออกมาจากทั้งหมดก็จะเหลือราวๆ สี่ร้อยคนโดยประมาณ สถาบันที่ผลิตนักปรุงน้ำหอมชั้นนำของโลกมีอยู่ด้วยกันสามสถาบันคือ โรงเรียนสอนการปรุงกลิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของปริษัทปรุงกลิ่นและรสชื่อ Givaudan แห่งที่สองนั้นจัด ตั้งโดยองค์กรนานาชาติว่าด้วยรสชาติและกลิ่นหรือ International Flavors and Fragrances (IFF) โดยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาจะ พิจารณาคัดเลือกเฉพาะจากลูกจ้างภายในองค์กรหรือของบริษัทเท่านั้น สถาบันที่สามคือ ISIPCA ซึ่งเป็นสถาบันตั้งใหม่แต่ผลิตบุคลากรระดับคุณภาพ โดยปัจจุบันสุคนธกรที่มีชื่อเสียงล้วนจบจากสถาบันนี้กันแทบทั้งสิ้น ส่วนสถาบันเล็กๆ อื่นๆ ก็มักจะมีการคัดนักเรียนที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็สอนกันเพียงแต่คนในวงศ์ตระกูล ด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากอย่างมากที่คนภายนอกจะเข้าสู่วงจรของอาชีพนี้ สภาพการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยนั้นนับได้ว่าศาสตร์แห่งกลิ่นเป็นของใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังนั้นการแบ่งปันความรู้ให้คนทั่วไปเพื่อสร้างกลุ่มก้อนของผู้ที่สนใจจึงเป็นสิ่งจำเป็น หากมีความชำนาญมากพอก็สามารถสร้างเป็นอาชีพและยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยในทางอ้อมเป็นทางเลือกในการปลูกพืชพรรณดอกไม้ สมุนไพร นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในองค์รวม

 

Perfumery Classes 

 

เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่เนื้อหาการสอนสุคนธศาสตร์ของ Artisan Valley ถูกรวบรวมจากหลายๆ แหล่งและเผยแพร่ออกไปแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เกิดทั้งแบรนด์น้ำหอมน้อยใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะไม่ใช่ผลจากทางเราทั้งหมดแต่ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราอยากให้เป็นเช่นนั้น เมื่อเข้าสู่ปี 2021 ทั้งโลกก็ประสบปัญหาใหญ่…..การระบาดของไวรัสโควิด 19 นี่ถือเป็นแรงกระแทกสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนน้ำหอมต้องหยุดชะงัก การเรียนรู้ที่อาศัยการสัมผัสสูงนับว่าเป็นประตูด่านแรกที่ไม่สามารถผ่านไปได้ง่ายๆ การประเมิณการเรียนการสอนทุกครั้งจึงต้องทำอย่างระมัดระวังและปลอดภัยที่สุด ดังจะพบว่าเราเปิดสอนด้วยความถี่ที่น้อยลงเลือกสอนเฉพาะช่วงที่มีความแน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ผู้คนจำนวนมากยังมีความต้องการเรียนรู้รวมถึงคนเก่าๆ ที่ต้องการต่อยอดเนื้อหาวิชา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จึงส่งผลให้เราต้องหารูปแบบการสอนที่สอดคล้องเมื่อปรึกษากันแล้วกับทีมงานจึงตกลงกันว่าจะมีรูปแบบการสอน Online Class เกิดขึ้นสลับกับการสอนแบบ Workshops ซึ่งจะจัดนานๆ ครั้งตามความเหมาะสม

การสอนทำน้ำหอมนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติจึงจะสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การสอนที่ผ่านมาต้องหยุดชะงักและเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก แต่ก็ยังยังมีผู้สนใจอีกมากที่อยากกลับมาเรียนในลักษณะ Full class ซึ่งตลอดมาทางทีมงานมองว่ามีความเสี่ยงสูงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จากการประเมิณพบว่าสถานการณ์ผ่อนคลายลงกว่าเดิมมากแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็มีภูมิคุ้มกันครอบคลุมทางเราจึงตัดสินใจกลับมาสอนแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งในปี พ.ศ. 2565
 
ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อลดความเสี่ยงทาง Artisan Valley ก็มีการปรับปรุงเนื้อหาและแยกชุดอุปกรณ์รวมถึงจำกัดคนมากขึ้นในการสอน ด้วยเหตุนี้สำหรับคอร์ส Off line เราจึงมีความจำเป็นขอแจ้งผู้เรียนในการปรับราคาค่าสอนขึ้นให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ สำหรับคอร์ส Online นั้นทางเราจะยังคงในราคาเท่าเดิมเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางหรือจัดสรรเวลาไม่ได้ตรงกับตารางตามประกาศ

 

 

Workshops ยังคงไว้ซึ่ง 3 เนื้อหาวิชาหลักประกอบด้วย Basic, Intermediates, Flower Scents Anatomy การเปิดสอนอาจจะมีช่วงจังหวะไม่แน่นอนซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านเพจเฟสบุคเป็นหลักนะครับ

Online Class การสอนออนไลน์นั้นจะใช้วิธีการสอนจาก Case Study โดยศึกษาผ่านโครงสร้างน้ำหอมแนวต่างๆ ทางเราจะทำเนื้อหาเตรียมไว้หลายๆ แนวและลงตารางอัพเดทให้ทุกเดือนเพื่อเลือกตามความสนใจของแต่ละท่าน การเรียนออนไลน์นั้นราคาจะรวมอุปกรณ์สารทดลองซึ่งจะจัดส่งถึงผู้เรียนและถือให้เป็นสิทธิ์ครอบครองของผู้เรียน จะต่างจาก Workshops Class ที่ผู้เรียนจะได้เพียงผลงานน้ำหอมกลับบ้านเท่านั้น เมื่อได้อุปกรณ์แล้วผู้เรียนจะค่อยๆ เรียนและทำเป็นลำดับไปพร้อมๆ ผู้สอนผ่านระบบ ZOOM หากมีคำถามหรือติดขัดก็สามารถสอบถามได้แบบ Real Times ถึงแม้จะเป็นระบบออนไลน์ทางผู้สอนก็จะรับคนเรียนอย่างจำกัดเช่นกันเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงในระหว่างการเรียนการสอน

 

กิจกรรมต่างๆ จะลงตารางทุกเดือนสลับวนไปทั้งปี ซึ่งเราจะแจ้งผ่านเพจและเว็ปไซท์เป็นระยะๆ เพื่อความสะดวกทางด้านการจัดเวลาและงบประมาณของผู้เรียน แต่ถึงอย่างไรก็สามารถทบทวนสอบถามได้ตลอดโดยไม่ต้องรอให้ถึงช่วงการเรียนการสอน

 

Basic Perfumery

เริ่มการเปิดประสาทสัมผัสทางกลิ่นสู่โลกของผู้สรรค์สร้างกลิ่นด้วยเนื้อหาปูพื้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน การเดินทางของเรื่องราวอันยาวนานของวิชาสุคนธศาสตร์จนกระทั่งถูกเรียบเรียงบัญญัติเป็นเนื้อหา เรียนรู้ทฤษฏีเบื้องต้นและการขึ้นสูตรแบบไม่ซับซ้อนด้วยเทคนิคการสร้างเรื่องราวตามแนวทาง Alphabet of Perfume รวมถึงเทคนิคจำเป็นที่ควรรู้ทั้งหมด ดมกลิ่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยทางจมูกรวมถึงการปรับทัศนคติให้ถูกต้องในการทำงาน

 

 

 

 

Intermediate Perfumery

เนื้อหาในระดับสูงขึ้นซึ่งมีการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงเคมีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เทคนิคเฉพาะที่ควรทำเพื่อสร้างมิติที่หลากหลายในกลิ่นหอม กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการวางแผนการทำงานได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือช่วย เรียนรู้วัตถุดิบที่หลากหลายและทดลองใช้ตามลักษณะ เรียนการแบ่งแยกประเภทการเลือกใช้อย่างถูกต้อง การบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการรวมถึงสิ่งที่ควรทำต่างๆ หากอยากทำธุรกิจเชิงกลิ่น

 

 

 

Flower Scent Anatomy

ดอกไม้เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดในการเริ่มเรียนรู้วิชาสุคนธศาสตร์และไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนดอกไม้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเชิงกลิ่น จากดอกไม้นับหมื่นพันชนิดเราคัดดอกไม้ 10 ชนิด มาเพื่อการศึกษา ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากว่าจะเกิดกลิ่นดอกไม้ชนิดหนึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างและเรายังสามารถสร้างกลิ่นหอมเฉกเช่นดอกไม้นั้นๆ ได้เองอีกด้วย วิชานี้มีประโยชน์อย่างเป็นวงกว้างเนื่องจากดอกไม้บางประเภทหาซื้อไม่ได้ในต่างภูมิภาคทำให้ธุรกิจเกิดการติดขัด ยังมีดอกไม้อีกหลายประเภทที่มีราคาแพงเกินกว่าจะเอื้อมถึง จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างสรรค์กลิ่นดอกไม้ได้เองโดยไม่ต้องปลูก เนื้อหานี้ไม่มุ่งเน้นไปทางน้ำหอมแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย

 

 

The Perfumery Structure – Onlines 

 

สำหรับการสอนออนไลน์จะมีโครงสร้างให้เลือกมากมาย การสอนจะสอนผ่านระบบ Zoom ซึ่งผู้สมัครจะได้รับรหัสเข้าห้องเรียนล่วงหน้าก่อน 2-3 วัน ผ่าน Email ที่แจ้งลงทะเบียน ทาง Artisan Valley จะส่งอุปกรณ์และวัตถุดิบทั้งหมดให้ผู้เรียนออนไลน์ ในการสอนภาคปฏิบัติจะเป็นการทำน้ำหอมไปพร้อมๆ กับผู้สอนทีละขั้นตอนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

JOIN NOW

_______________________________________________________________________________________

 

HERE’S WHAT WE WILL COVER IN THE EVENT

 

 

BASIC PERFUMERY  

 • ทฤษฏีพื้นฐานของน้ำหอมและเทคนิคการดมกลิ่นเบื้องต้น
 • ประเภทของวัตถุดิบ
 • การทำสมุดงาน
 • การขึ้นสูตร
 • Workshop & Consult

INTERMEDIATE PERFUMERY 

 • ทฤษฏีการออกแบบกลิ่นน้ำหอม
 • การตลาดของแฟชั่นและน้ำหอม
 • การเชื่อมโยงกลิ่นกับอารมณ์
 • ชนิดของวัตถุดิบ
 • การจัดหมวดหมู่เชิงเคมีและการระบุหน้าที่ของสาร
 • โครงสร้างของกลิ่น
 • การทำสไตล์ของกลิ่น
 • เทคนิคเสริมและการทำมาตรฐาน
 • Workshop & Consult

FLOWER SCENT ANATOMY

 • ทฤษฏีการออกแบบกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ
 • เรียนรู้โครงสร้างจากกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติ 10 ชนิด
 • การประยุกต์ใช้
 • การดัดแปลงเป็นกลิ่นน้ำหอมรูปแบบ Flora
 • การลดต้นทุนด้วยการ Twishing
 • เทคนิคเสริมต่างๆ และข้อควรระวังสำหรับดอกไม้แต่ละชนิด
 • Workshop & Consult

PERFUME-MAKING THEORY [Online]

 • ทฤษฏีการออกแบบกลิ่นของน้ำหอม
 • ประเภทของวัตถุดิบ
 • การขึ้นสูตร
 • การแปลงโน๊ตกลิ่น
 • การจัดหมวดหมู่เชิงเคมีและการระบุหน้าที่ของสาร
 • โครงสร้างของกลิ่น
 • การทำสไตล์ของกลิ่น
 • การตรวจสอบความปลอดภัยและการทดสอบ
  แหล่งซื้อหาและการประเมิณคุณภาพ
 • การเก็บดูแลรักษา
 • เทคนิคเสริมและการทำมาตรฐาน
 • ลำดับขั้นตอนการทำงาน
 • การตลาดสำหรับธุรกิจน้ำหอม
 • Q&A

 

BASIC PERFUMERY CLASSES 

Time                    : 09.00 – 17.00 pm. 

Date                    วัน เสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

INTERMEDIATE PERFUMERY CLASSES  

Time                    : 09.00 – 17.00 pm. 

Date                    วัน อาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

FLOWER SCENT ANATOMY CLASSES  

Time                    : 09.00 – 17.00 pm. 

Date                    วัน เสาร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

.

PERFUME-MAKING THEORY PART 01 [Online]

BY MR. CHATNITHIT CH.

วัน เสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.

.

PERFUME-MAKING THEORY PART 02 [Online]

BY MR. CHATNITHIT CH.

วัน อาทิตย์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.

.

Tel :  089-8542650 คุณมิ้ว (ทีมงาน Artisan Valley)

.

 

Cost:

 

– 3,800 บาท สำหรับคอร์ส Basic Perfumery

 

– 4,900 บาท สำหรับคอร์ส Intermediate Perfumery

 

– 4,900 บาท สำหรับคอร์ส Flower Scent Anatomy

 

Online class – 2 วิชา

– Perfume making theory Part 01
– Perfume making theory Part 02 

 

ราคา 4,200 บาท

 

 

วิธีการลงทะเบียน

 

1. กรอกข้อมูลในใบสมัคร โดยกดที่ link นี้ >>> APPLY
สมัครผ่าน Inbox page, Line@ : @494wtivt หรือโทร 089-8542650, 061-5952666

 

2. ชำระเงินที่ 
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 051-8-49510-0
บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อ บจก. เฌอนารา

 

แล้วแจ้งหลักฐานเข้ามาใน inbox page, Line@ หรือ info.artisanvalley@gmail.com
ปล. หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิตกรุณาติดต่อทีมงานโดยตรง บริการชำระผ่านบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมประมาณ 2.7%

 

3. รอรับ การยืนยันจากทาง email ภายใน 3 วัน
*ถ้าไม่ได้รับการยืนยันแสดงว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์กรุณาแจ้งเข้ามานะครับ

 

***ปล. หากต้องการขอใบประกาศนียบัตรรับรองมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 300 บาท

 


_______________________________________________________________________________________


MAP 

Muchroom Co-Working Space

Address61 Pradiphat 23 Alley, Khwaeng Samsen Nai,
Khet Phaya Thai, Bangkok 10400  
Tel. 02 279 8399